Maakt u al gebruik van de CalamiteitenWijzer? Meer informatie op www.calamiteitenwijzer.com.
US | GB | DE | FR
Welkom gast. Wilt u QaaS (gratis) proberen, deelnemen, aanmelden of inloggen?
Home
Oplossing
Features
Free Trial
Contact

Copyright

Disclaimer
De op deze website getoonde informatie wordt door CeneSam met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. CeneSam verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door CeneSam worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. CeneSam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. CeneSam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van CeneSam opgenomen informatie en tarieven. Hoewel CeneSam alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is CeneSam niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door CeneSam worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel CeneSam uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door CeneSam worden onderhouden wordt afgewezen.
Fair Use Policy
De Fair Use Policy (FUP) voor CeneSam houdt in dat wij bij onze abonnementen geen vaste datalimiet hanteren, maar dat wij kijken naar het gemiddelde gebruik van de verbinding/ opslag. Dit moet redelijk zijn. Zolang er door uw gebruik geen overlast voor andere gebruikers ontstaat, zal de limiet niet overschreden worden.
Leveringsvoorwaarden
CeneSam verricht haar werkzaamheden volgens de voorwaarden van ICT~Office (Branchevereniging voor de IT-, Telecom-, Internet- en Kantoorbedrijven in Nederland). De volgende modulen van deze algemene voorwaarden zijn op onze producten en diensten van toepassing: “Module Algemeen” , “Module 1 Licentie voor Programmatuur” , “Module 2 Ontwikkeling van Programmatuur” , “Module 3 Onderhoud van Programmatuur” , “Module 4 Application service provision, software as a service en computerservice” , “Module 7 Detacheringsdiensten” en “Module 9 Advisering, consultancy en projectmanagement”. De modulen hebben wij voor u opgenomen in een Zip bestand. U kunt het bestand downloaden via de volgende link . De voorwaarden zelf worden aangeboden in het PDF formaat.
Privacy
CeneSam hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. CeneSam vraagt alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten, of als wij u in het kader van marketing activiteiten persoonlijk zouden willen benaderen.
Cookies
CeneSam maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met een website pagina wordt meegestuurd. Het bestandje wordt door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparatuur opgeslagen. CeneSam maakt op twee manieren gebruik van cookies. Allereerst maken cookies het mogelijk om uw instellingen te onthouden. Hierbij kunt u denken aan uw inlognaam, taalkeuze maar ook de wijze waarop een pagina aan u wordt getoond. Dit biedt u als voordeel, dat u deze instellingen niet bij ieder bezoek hoeft in te geven. Daarnaast worden er cookies gebruikt die bijhouden welke pagina's door u worden bezocht. Hieruit kunnen wij afleiden welk gedeelte van de website wordt geraadpleegd. U hebt altijd de mogelijkheid om cookies van uw harde schijf te verwijderen. Ook kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Raadpleegt u hiervoor de handleiding van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan het functioneren van de website aantasten. Uitschakeling van cookies heeft enkel gevolg voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere browsers of computers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Deze pagina is gewijzigd op woensdag 13 juni 2012.
Home |  Quality Chain |  Downloaden |  FAQ |  Partners |  Quotes |  Voordelen |  Blog |  Aan de slag! |  Info |  Over |  Lab |   | 
Copyright © CeneSam 2011-2018 - Alle rechten voorbehouden - Versie 3.0.2.9 - De Quality Chain bestaat nu uit 984 ChainUsers